#CSada19

#MòbilsOn

Molt bona elecció ;)

1 - Veus la pantalla? 
 
2 - Ves al teclat i escriu ordres.
 
3 - Veus el grup que està en              l'espai delimitat?
 
4 - Faran tot el que ordenes.
( 5 - Ja pots guardar el mòbil )
 
                 Gaudeix.